• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đoàn cơ sở Phường 3 thành phố Bạc Liêu tổ chức Hội thi “Trò chơi dân gian” mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017

Đoàn cơ sở Phường 3 thành phố Bạc Liêu tổ chức Hội thi “Trò chơi dân gian” mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017

 

Đoàn cơ sở Phường 2 tổ chức tổng kết công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016

Đoàn cơ sở Phường 2 tổ chức tổng kết công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016.

Tuổi trẻ thành phố Bạc Liêu sẻ chia cùng đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn do bão lũ gây ra

Tuổi trẻ thành phố Bạc Liêu sẻ chia cùng đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn do bão lũ gây ra.

Đoàn cơ sở Phường Nhà Mát long trọng tổ chức Đại hội điểm cấp chi đoàn địa bàn dân cư, nhiệm kỳ 2016 – 2017

Đoàn cơ sở Phường Nhà Mát long trọng tổ chức Đại hội điểm cấp chi đoàn địa bàn dân cư, nhiệm kỳ 2016 – 2017

Thành đoàn Bạc Liêu: tập huấn Chuyển giao khoa học công nghệ cho Đoàn viên, thanh niên

Thành đoàn Bạc Liêu: tập huấn Chuyển giao khoa học công nghệ cho Đoàn viên, thanh niên

Thành đoàn Bạc Liêu tổ chức kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016

Thành đoàn Bạc Liêu tổ chức kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016.

Thành đoàn Bạc Liêu tổ chức bàn giao 01 căn “Nhà nhân ái” cho gia đình em Trần Văn Nhẫn là thanh niên tại ngũ

 Thành đoàn Bạc Liêu tổ chức bàn giao 01 căn “Nhà nhân ái” cho gia đình em Trần Văn Nhẫn là thanh niên tại ngũ

thanhdoanbaclieu.gov.vn
Switch mode views: