• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Download this file (MAU NGHI QUYET.doc)

Mẫu nghị quyết kết nạp lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Mẫu nghị quyết kết nạp lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

HD Thực hiện Quyết định số 2479-QĐ/TU, ngày 16/5/2014 của Tỉnh ủy

Download this file (HD THUC HIEN QUYET DINH SO 2479 ngay 16-5-2014.doc)

.

Attachments:
Tải File61 Kb
thanhdoanbaclieu.gov.vn
Switch mode views: