• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cờ - Huy Hiệu - Đội ca

 
- Nền đỏ.
 
- Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài.
 
- Ở giữa có hình huy hiệu Đội.
 
- Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ.
 
 
Huy Hiệu
 
 
 
 
- Hình tròn, ở trong có hình Măng non trên nền cờ đỏ sao vàng, ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”.
 
 
Khẩu hiệu Đội :
 
“Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa
 
Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại : Sẵn sàng!”.
 
 
- Khăn quàng : bằng vải màu đỏ, hình tam giác cân có đường cao bằng một phần
 
 
(1/4) cạnh đáy. (Đường cao 0,25 m và cạnh đáy 1 m).
 
 
Đội Ca
 
 

 

Nguồn tin: Hội đồng Đội Trung ương

thanhdoanbaclieu.gov.vn
Switch mode views: