• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bộ công cụ phục vụ giảng dạy, học tập 6 bài lý luận chính trị

Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/TWĐTN, ngày 31/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc “Sử dụng bộ công cụ phục vụ giảng dạy, học tập 6 bài lý luận chính trị trong cán bộ đoàn viên, thanh niên”; Thành đoàn Bạc Liêu xin gửi đến các đồng chí là báo cáo viên, tuyên truyền viên; các cơ sở Đoàn trực thuộc bộ công cụ 6 bài Lý luận chính trị trong Đoàn gồm các slide giảng dạy và các video clip về 6 bài Lý luận chính trị cụ thể gồm:

- DVD 6 tập phim bài giảng 6 bài lý luận chính trị:

Tải tại đây: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4, Bài 5, Bài 6

- Bộ slide bài giảng 6 bài lý luận chính trị. Tải tại đây!

- Đề cương chi tiết bài giảng 6 bài lý luận chính trị.

thanhdoanbaclieu.gov.vn
Switch mode views: