• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thành đoàn Bạc Liêu tổ chức kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016

 

     Để có căn cứ đánh giá chất lượng thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn đã tổ chức kiểm tra 10/10 Đoàn cơ sở Phường xã và 12 chi đoàn khối Ngành, lực lượng vũ trang trực thuộc.

     Nội dung đợt kiểm tra đối với các Đoàn cơ sở phường, xã chủ yếu là việc thực hiện bộ tiêu chí thi đua trong năm 2016 và công tác chuẩn bị cho Đại Hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của các đơn vị, đối với các chi đoàn Ngành kiểm tra việc sinh hoạt học tập tư tưởng Hồ Chí Minh và công tác chuẩn bị Đại hội chi đoàn, Đại hội Đoàn cơ sở khối Ngành, Lực Lượng Vũ Trang.
     Qua đợt kiểm tra cho thấy hầu hết các Đoàn cơ sở trực thuộc Thành đoàn đã làm tốt việc đánh giá hoạt động trong năm qua bộ tiêu chí, sự chủ động của các đơn vị trong việc chuẩn bị Đại hội đoàn cấp mình và các công trình phần việc chào mừng đại hội, đặt biệt là 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc điều có triển khai Chương trình hành động của tuổi trẻ thành phố Bạc Liêu về việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng Cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”, qua đó góp phần giáo dục đạo đức lối sống của tuổi trẻ thành phố Bạc Liêu trong năm nay và những năm tiêp theo.


     Nhân đợt kiểm tra này Ban Thường vụ Thành đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc nghiên cứu tham mưu với cấp ủy, chi bộ về các công trình phần việc lập thành tích chào mừng 20 năm tái lập Tỉnh và chào mừng Đại Hội Đoàn các cấp và tiếp tục chuẩn bị nhân sự, văn kiện Đại hội xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ thành phố Bạc Liêu, làm tiền đề thành công cho Đại Hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Bạc Liêu lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

                                                                                                                                                                                                         Nguyễn Vẹn

 

 

thanhdoanbaclieu.gov.vn
Switch mode views: