• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nguyễn Võ Thái Huy – tấm gương tiêu biểu thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          Quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đoàn viên; xây dựng phong cách người cán bộ Đoàn, hình mẫu thanh niên Bạc Liêu trong thời kỳ mới” của Ban Thường vụ Thành đoàn Bạc Liêu. Đồng chí Nguyễn Võ Thái Huy – là một đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt Chi bộ Thành đoàn Bạc Liêu và sinh hoạt Đoàn tại Chi đoàn Cơ quan đoàn thể thành phố Bạc Liêu, là một đoàn viên tiêu biểu, tiên phong gương mẫu trong các phong trào của chi đoàn, là cán bộ Đoàn tiêu biểu trong phong trào tình nguyện, đồng chí luôn tích cực trong các phong trào xung kích – tình nguyện, khi tham gia các phong trào như phát hoang bụi rậm, thu gom rác thải, lập lại trật tự đô thị, đồng chí Huy luôn chọn những công việc nặng, việc khó làm trước làm gương cho đoàn viên thanh niên cơ sở hăng hái làm theo, từ đó tạo tính lan tỏa của các phong trào. Đặc biệt là phong trào “Hiến máu nhân đạo” và công tác vận động đoàn viên thanh niên cùng tham gia hiến máu thì đồng chí là một tấm gương sáng vì cộng đồng, vì lòng nhân ái.


           Đồng chí Nguyễn Võ Thái Huy được Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị xét khen thưởng bằng khen Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam về thực hiện công tác Hội và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Bạc Liêu năm 2015 và sáng 14/6/2016 vừa qua đồng chí Huy là một trong những người được tuyên dương và nhận giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu trong công tác hiến máu nhân đạo năm 2015.
           Để thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đoàn viên” mỗi đồng chí cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Bạc Liêu hãy thực hiện những việc làm thiết thực vì cuộc sống cộng đồng, vì môi trường sống, vì sự phát triển chung của thành phố Bạc Liêu chúng ta. Qua đó, góp phần xây dựng “Hình mẫu thanh niên thời kỳ mới”.  

                                                                                                                                                                                                   (Nguyễn Vẹn)

thanhdoanbaclieu.gov.vn
Switch mode views: