• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cờ - Huy Hiệu - Đoàn ca

2- Cờ Đoàn- Nền đỏ.

- Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiềudài.

- Ở giữa có hình huy hiệu Đoàn

- Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ

3- Đoàn Ca

thanhdoanbaclieu.gov.vn
Switch mode views: